Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 
УДК 371.022
Довбенко Татьяна Владимировна,,,,,,
Інноваційні методи навчання у США на поч. ХХ ст
Dovbenko T.V.
Innovative methods of teaching in the United States of america in The twentieth century

Аннотация. Дана стаття присвячена дослідженню становлення та розвитку педагогічних інновацій у США на рубежі ХІХ-ХХ ст. Ознайомлює з цікавими інноваційними методами навчання та їх результатами.

Ключевые слова: прогресивизм, Плетун-план, Санта-Барбара-план, Дальтон-план, Віннетка-план, Берк-план

Abstract. This paper devoted to the study of establishment and development pedagogical innovations in the USA in the twentieth century.. In this paper we describe the innovative methods of teaching and their results

Keywords: progressivism, Pletun-plan, Santa-Barbara-plan, Dalton-plan, Vinnetka-plan, Berk-plan

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014