Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 159.922.763:615.851.135.5

Шикуленко А.В.

ГРУПОВА КЛІЄНТ-ЦЕНТРОВАНА ПСИХОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОЛІТНІХ ЗАСУДЖЕНИХ

Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України Київ, Паньківська 2, 01033

UDC 159.922.763:615.851.135.5

Shikulenko A.V.

THE GROUP CLIENT-CENTERED PSYCHOTHERAPY AS A MEANS OF RESOCIALIZATION OF JUVENILE OFFENDERS

G.S. Kostiuk Institute of Psychology at the NAPS of Ukraine Kiev, 2 Pankivska str., 01033

 В статті розглядається застосування групової клієнт-центрованої психотерапії як засобу ресоціалізації неповнолітніх засуджених. Висвітлюються процесуальні аспекти проведення психотерапевтичної групи в виховній колонії. Відтворено реалізацію завдань щодо активізації процесу самоаналізу і зростання ступеня саморозуміння неповнолітніх засуджених в рамках групової клієнт-центрованої психотерапії.

Ключові слова: групова клієнт-центрована психотерапія, неповнолітні засуджені, ресоціалізація.

The article considers the application of group client-centered psychotherapy as a means of resocialization of juvenile offenders. Highlights of the article are – the procedural aspects of the psychotherapy group in juvenile correctional facilities. Reproduced implementation of tasks to intensify the process of introspection and self-increase level of juvenile offenders in the group client-centered psychotherapy.

Key words: group client-centered psychotherapy, juvenile offenders, resocialization.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012