Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 316.74:378.011.32.035.6

Кречетова В.А.

НОВЕ РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ «ПОЛІТИЧНА НАЦІЯ»

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» Харьков, Лермонтовская 27, 61000

UDC 316.74:378.011.32.035.6

Krechetova V.A.

NEW UNDERSTANDING OF THE “POLITICAL NATION” PHENOMENON

Kharkiv University of Humanities “People’s Ukrainian Academy” 27 Lermontovska St., Kharrkiv, 61000

В цій доповіді розглядається феномен політичної нації та новий підхід до його наукового розуміння.

Ключові слова: нація, політична нація, системний підхід, вкладені системні рівні.

In this report the phenomenon of political nation and the new approach to its scientific understanding is observed.

Key words: nation, political nation, systematic approach, included systematic levels.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012