Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК 378.064.2:378.09

Ліннік О.О.

ВЗАЄМОДІЯ СУБʾЄКТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Луганськ, Оборонна, 2, 91011

 

UDK 378.064.2:378.09

Linnyk H. O

THE INTERACTION OF SUBJECTS OF PEDAGOGICAL PROCESS AT UNIVERSITY’S EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL ENVIRONMENT

Lugansk National Taras Shevchenko University, Lugansk, Oboronna, 2, 91011

 У статті надано характеристику освітньо-професійного середовища ВНЗ як сфери субʾєкт-субʾєктної взаємодії. Представлено за допомогою моделей та охарактеризовано закономірності розвитку підсистем освітнього середовища у процесі субʾєкт-субʾєктної взаємодії.

Ключові слова: субʾєкт-субʾєктна взаємодія,середовище, освітньо-професійне середовище ВНЗ.

This paper presents the characteristics of educational and professional environment university as area of subject-subjects interaction. The author presented a theoretical models and described patterns of educational and professional environment’s subsystems in the interaction

Keywords: subject-subjects interaction, environment, education and professional environment of universities.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012