Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 378
Опанасенко В.П.
Аналіз результативності формування дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, м. Глухів, вул. Києво-Московська 24, 41400
Opanasenko V.P.
UDC 378
THE RESULTS OF FUTURE ENGINEERING TEACHERS RESEARCH SKILLS FORMING AND THEIR ANALYSIS
Alexander Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University, 24 Kyivo-Moskovska str., Hlukhiv, 41400

 Анотація. В цій статті викладені результати досліджень з проблеми формування дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів в процесі вивчення ними спецдисциплін інженерної складової їх професійної підготовки. Наводяться результати формуючого експерименту, які відображають рівень сформованості дослідницьких умінь студентів за умови використання віртуального експерименту під час проходження ними лабораторного практикуму.

Ключові слова: дослідницька діяльність, рівні дослідницьких умінь, віртуальний експеримент, віртуальна лабораторія, віртуальний стенд, інженер-педагог.

Resume: the article presents the results of the studying the problem of future engineering teachers research skills forming in the process of their learning the special subjects of the engineering component of their professional training. The results of forming stage experiment are given. They reflect the level of students research skills formation when the virtual experiment was introduced in their laboratory work.

Key words: research work, the level of research skills, virtual experiment, virtual laboratory, virtual booth, engineering teacher.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2013