Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
Політицька Т.Г.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ – ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету Нова Каховка, Херсонської обл., Першотравнева 30, 74900
 
Politytska T. G.
INTERACTIVE METHODS ARE MEANS OF ACTIVATION  OF STUDENTS ON THE UKRAINIAN LITERATURE LESSONS  
Nova Kakhovka polytechnic college Odessa national polytechnic university Nova Kakhovka Kherson region Pershotravneva str.30, 74900

 Анотація. У статті розглядаються інтерактивні методи навчання, зокрема частково – пошуковий метод. Такий метод заохочує до активної пізнавальної діяльності студентів, стимулює до висловлювань без побоювань помилитися.

Ключові слова: три основні проблеми: Для чого навчати? Чого навчати? Як навчати?

Annotation. The article deals with interactive methods of learning, including partial search method. This method encourages the active cognitive activity of the students, stimulates the statements without the fear of making a mistake

Keywords: three major problems: Why to teach? What to teach? How to teach?


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2013