Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 372.8
Макаренко І.
ЗАСОБИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ШОСТОГО РОКУ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженкам. Глухів, вул. Києво-Московська, 24; 41400
UDC 372.8
Means OF SIXTH YEAR CHILDREN’S cognitive activity ACTIVATION IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH
Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University Hlukhiv, Kyjevo-Moskovska, 24; 41400

 У статті проаналізовано наукові дослідження з проблеми активізації пізнавальної активності дітей шостого року життя. Охарактеризовано основні засоби активізації пізнавальної активності дошкільників.

Ключові слова: активність, пізнавальна активність, активізація, засоби, інтерес.

The article deals with the analysis of scientific investigations on the problem of sixth year children’s cognitive activity activation. General means of pre-school children’s cognitive activity activation are characterized.

Keywords: activity, cognitive activity, activation, means, interest.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2013