Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 37.018.32-376.64
Бернацька О.Б.
ВИХОВАННЯ ВЧИНКОВОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ 9-12 РОКІВ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ
Інститут проблем виховання НАПН УкраїниКиїв, Берлинського, 9, 04060
UDK 37.018.32-376.64
Bernatska O.B.
DEVELOPMENT OF INDEPENDENT BEHAVIOR IN BOARDING STUDENTS AGED 9-12 YEARS.
Institute of Education Sciences of Ukraine, Kiev, Berlinskogo str., 9, 04060

 Анотація. Стаття  присвячена проблемі виховання вчинкової самостійності учнів 9-12 років інтернатних закладів. У роботі уточнено сутність поняття „вчинкова самостійність учнів 9-12 років інтернатних закладів” як інтегративного особистісного утворення; визначено модель виховання вчинкової самостійності та представлені данні експериментальної перевірки психолого-педагогічних умов виховання вчинкової самостійності учнів 9-12 років інтернатних закладів.

Ключові слова: «вчинкова самостійність», «виховання вчинкової самостійності», «учні 9-12 років інтернатних закладів», «психолого-педагогічні умови», «вчинковий вплив», «рефлексивне виховання», «просвітницький тренінг», «арттерапія».

Abstract. In this paper we will describe how to develop independent behavior in boarding students aged 9-12 years.  The paper clarifies the essence of the concept "independent behavior in boarding students aged 9-12 years" as an integrative personal education. Also the paper defines the educational model of independent behavior development and presents experimental data of psychological and educational conditions for bringing independence in actions of boarding students aged 9-12 years.

Keywords: «independence in actions», «raising self-sufficiency in the actions», «students of boarding schools aged 9-12 years», «psycho-educational conditions», «behavioral influences», «reflexive education», «educational training», «arttherapy».


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2013