Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 376.015.34:74
Спивак Людмила Анатольевна,,,,,,
СТАН СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ВЕСТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА СЕЗОННИМИ ЗМІНАМИ У ПРИРОДІ В УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ВАДАМИ
Spivak L. A., Skochko T. I.
THE STATE OF SKILLS TO MONITOR SEASONAL CHANGES IN NATURE IN THE PUPILS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Аннотация. У статті здійснено аналіз розвитку вмінь учнів з інтелектуальними вадами вести спостереження за сезонними змінами у природі. Констатовано, що спостереження школярів являють собою окремі дії, а не цілісну діяльність, яка не сприяє формуванню правильних уяв

Ключевые слова: спостереження, нежива природа, рослинний світ, тваринний світ, трудова діяльність людей, учні з інтеллектуальними вадами

Abstract. The article analyzes the development of the skills of students with intellectual disabilities to monitor seasonal changes in nature. Stated that pupils are observing individual actions, not a complete activity that does not contribute to the formation of

Keywords: surveillance inanimate nature, flora, fauna, employment of people with intellectual disabilities students

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2015