Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Готинян-Журавльова В.В.

АНАЛІЗ СПОСОБУ СТВОРЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЙ В РАМКАХ ПАРАМЕТРИЧНОЇ ЗТС

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,

м. Одеса, вул. Дворянська 2, 65026

 

Gotynyan-Zhuravlyova V.V.

THE ANALYZE OF METHODS OF CREATION OF CLASSIFICATION IN THE NETWORK OF PARAMETRIC COMMON THEORY OF SYSTEMS

Odessa I.I. Mechnikov National University, Odessa, Dvoryanskaya srt., 65026

В даній статті розглядається можливість системного представлення класифікування. Було розглянуто вплив концепту, а саме способу створення системної моделі, на вибір операції, що лежить в основі класифікації, і на зміст класифікаційних чарунок.

Ключові слова: класифікація, класифікування, системні моделі, концепт, структура, субстрат.

At this article we consider the possibility of system presentation of classification. It was considered the influence of the concept on the choice of operation and on the content of classification cells.

Key words: the classification, the progress of classifying, the system models, the concept, the structure, the substrate.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>