Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 
УДК 821.111.09Грін(045)
Назаренко Надежда Ивановна,Ивахненко Маргарита Ивановна,,,,,
ФОРМИ ХРОНОТОПУ ПОСТКОЛОНІАЛЬНОГО РОМАНУ "ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦЬ" Ґ. ҐРІНА
Nazarenko N. І., Ivakhnenko M. I.
FORMS OF CHRONOTOPE IN THE POSTCOLONIAL NOVEL "THE QUIET AMERICAN" OF G. GREENE

Аннотация. Стаття присвячена дослідженню художнього втілення концептів часу і простору в постколоніальному романі «Тихий американець» англійського письменника Ґ. Ґріна. На базі наукових розвідок М. Бахтіна щодо часо-просторової організації тексту детально розглянуто

Ключевые слова: Ключові слова: хронотоп, постколоніальний роман, Ґрін, зовнішній хронотоп, внутрішній хронотоп, емблематичний хронотоп, композиційний час, внутрішньо психологічний час, сюжетний час, соціально-історичний час.

Abstract. The topic of this article is devoted to the research of interrelation of time and space in the postcolonial novel «The Quiet American» by G. Green. The problem of chronotope is one of the сentral issues in modern literary criticism. The interest of scien

Keywords: Key words: chronotope, postcolonial novel, Greene, external chronotope, inner chronotope, emblematic chronotope, compositional time, internally psychological time, plot time, socio-historical time.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>