Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 811(085.8)
Дерпак О.В., Шигінська І.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ МОВНОЇ ГРИ У РЕКЛАМІ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ
Львівський національний аграрний університет,
м. Дубляни, вул. Володимира Великого, 1, 80381
Derpak O. V., Shyhinska I.M.
APPLYING THE PRINCIPLES OF LANGUAGE GAMES IN BANKING ADVERTISING
Lviv National Agrarian University,

Dubliany,Volodymyra Velykoho str., 1, 80381

 

 

У статті досліджено застосування принципів мовної гри у рекламі банківських послуг. Виявлено основні засади побудови рекламних текстів банківської реклами, систематизовано прийоми мовної гри, які використовують у рекламі 47 українських банків. Автори доходять висновку, що вдале використання таких робить тексти неординарними, оригінальними, сприяє впізнаваності рекламованої установи чи послуги.

Ключові слова: банківська реклама, слоган, мовна гра, каламбур.

This paper deals with the possibility of applying the principles of language games in banking services’ advertising. It investigates the basic principles of construction of bank advertising; methods of language games that use in advertising of 47 Ukrainian banks are systematized. The authors conclude that the successful use of such techniques makes texts extraordinary, original, promotes awareness of the advertised institutions or services.

Key words: banking services advertising, slogan, language games, pun.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>