Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 811.161.2’282.2’373.2:582.099(477.82)
Мартынюк Оксана Владимировна,,,,,,
ЗАСОБИ НОМІНАЦІЇ ДИКОРОСЛИХ ДЕРЕВ І КУЩІВ У ГОВІРКАХКІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Martyniuk O.V.
MEANS OF NOMINATION OF WILD TREES AND BUSHES IN THE DIALECT OF KIVERTSI DISTRICT IN VOLYN REGION

Аннотация. У статті репрезентовано діалектологічний матеріал, зібраний за допомогою спеціальної програми, який представляє найменування дикорослих дерев та кущів на досліджуваній території. На підставі проведеного аналізу лінгвістичного матеріалу визначено специфіку

Ключевые слова: Діалектологічний матеріал, номінативні процеси, назви дикорослих дерев та кущів, говірки Ківерцівського району Волинської області.

Abstract. The paper introduces dialectological material which was documented with the specially developed program, and represents the names of wild trees and bushes on the territory chosen for the research. On the ground of carrying out analysis, we specified dist

Keywords: Dialectological material, nominative processes, naming units of wild trees and bushes, subdialect of Kivertsi district in Volyn region.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>