Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 517.9
Хома Григорій Петрович,Хома Надія Григорівна,Хома-Могильська Світлана Григорівна,,,,
ІСНУВАННЯ Т-ПЕРІОДИЧНИХ РОЗВ’ЯЗКІВ ГІПЕРБОЛІЧНИХ РІВНЯНЬ ДРУГОГО ПОРЯДКУ
Khoma G. P., Khoma N. G., Khoma-Mohylska S. G.
EXISTENCE OF T-PERIODIC SOLUTIONS OF THE SECOND ORDER HYPERBOLIC EQUATIONS

Аннотация. Аналізуючи періодичні розв’язки однорідного та неоднорідного гіперболічних рівнянь другого порядку, побудовано інтегральний оператор, за допомогою якого можна досліджувати Т-періодичні розв’язки гіперболічних рівнянь другого порядку.

Ключевые слова: гіперболічне рівняння другого порядку, Т-періодичний розв’язок, оператор, інтегральне рівняння, умова Ліпшиця

Abstract. We construct an integral operator to investigate the T-periodic solutions of the second order hyperbolic equations.

Keywords: the second order hyperbolic equations, T-periodic solution, operator, integral equation, Lipschitz condition

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>