Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 539.3
Д’яченко Н. М., Агапова О.В., Батовський С.Є., Резвіна Д.Г.
УЗАГАЛЬНЕНИЙ ЗАКОН ДЕФОРМУВАННЯ ШОРСТКОСТІ В КОНТАКТНІЙ ЗАДАЧІ ПРО ПАРАБОЛОЇДНИЙ ШТАМП
Запорізький національний університет, Запоріжжя, Жуковьского 66, 69600
UDK 539.3
Dyachenko N.N., Agapova O.V., Batovsky S.Ye., Rezvina D.G/
THE GENERALIZED LAW OF DEFORMATION OF A ROUGHNESS IN THE CONTACT PROBLEM ON THE PARABOLOID PUNCH
Zaporizhzhya National University, Zaporizhzhya, Zhukovsky., 66, 69600

Розв’язок нелінійного інтегрального рівняння осесиметричної контактної задачі про вдавлення штампа в формі кругового параболоїда в пружний півпростір з шорсткістю при узагальненому нелінійному законі деформування шорсткості подається степеневим рядом, коефіцієнти якого можна знайти з нескінченної системи нелінійних алгебраїчних рівнянь. Для отримання наближеного розв’язку застосовується метод послідовних наближень і метод редукції. Виявлено вплив параметрів шорсткості на контактні характеристики.

Ключові слова: осесиметрична контактна задача, штамп, шорсткість, закон деформування шорсткості.

The solution of the nonlinear integral equation of axially symmetric contact problem about pressure of the punch in the form of a circular paraboloid on elastic half-space with the roughness in the generalized nonlinear law of the roughness deformation is represented as a power series. Coefficients of this series can be found from infinite system of the nonlinear algebraic equations. The iterative method and method of a reduction is applied to reception of the approached solution. The influence of parameters of roughness on the contact characteristics is established.

Key words: an axially symmetric contact task, a punch, a roughness, the law of the roughness deformation .

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>