Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Васина Дарья Максимовна,Помазков Михаил Валерьевич,,,,,
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В УМОВАХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ З ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ
Pomazkoz M.V. , Vasina D.M.
IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATION OF TRANSPORT SERVICES IN THE CONDITIONS OF METALLURGICAL ENTERPRISES OF AUXILIARY MATERIALS WITH THE USE OF PURCHASING LOGISTICS

Аннотация. Закупівельна логістика - це управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Будь-яке підприємство, як виробниче, так і торгове, має службу, здійснює закупівлю, доставку і тимчасове зберігання сировини, напівф

Ключевые слова: закупівельна логістика, матеріально-технічне забезпечення, система «JIT», система KANBAN, система MRP-1, система SDP, система LP, система DDТ.

Abstract. Purchasing logistics is the management of material flows in the process of providing an enterprise with material resources. Any enterprise, both industrial and commercial, has a service, carries out the purchase, delivery and temporary storage of raw mate

Keywords: procurement logistics, logistics, JIT system, KANBAN system, MRP-1 system, SDP system, LP system, DDT system.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>