УДК
Ворохиб Ирина Игоревна,,,,,,
ВДОСКОНАЛЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ БЕЗПРОВІДНИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ
Vorokhib Iryna Ihorivna
IMPROVEMENT OF CLASSIFICATION OF WIRELESS SPECIALIZED COMPUTER NETWORKS FOR MONITORING SYSTEMS
 
УДК
Луцив Андрей Романович,,,,,,
ЗАХИСТ RFID МІТОК ВІД ПІДРОБКИ
Lutsiv A.R.
PROTECTION OF RFID TAGS