Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 0
Сидорович Маприна Михайловна,Солоная Юля Александровна,,,,,
ФОРМУАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ – ОБОВ’ЯЗКОВА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ШКОЛІ
Sidorovich Maprina Mihajlovna,Solonaya Yulya Aleksandrovna,,,,,
FORMVANNYA OF RESEARCH COMPETENCE - ОBLIGATORY COMPONENT OF TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF BIOLOGY FOR RESEARCH ACTIVITY IN INSTITUTIONS AT SCHOOL

Аннотация. Дослідницька функція педагога набула іншого розуміння на сучасному етапі розбудови освіти. Вона забезпечує системотвірні та інтегровані процеси життєдіяльності педагога. У сучасній школі дослідницька діяльність стала провідною складовою роботи вчителя. Цю

Ключевые слова: дослідницька діяльність, дослідницька компетентність майбутніх учителів біології, підготовка студентів до дослідницької діяльності.

Abstract. 0

Keywords: 0

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>