Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 0
Стежко Светлана Орестовна,Кондратенко Наталья Юрьевна,Марченко Анна Валерьевна,,,,
ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Stezhko Svetlana Orestovna,Kondratenko Natalya Yurevna,Marchenko Anna Valerevna,,,,
A TEXT-CENTRIC APPROACH TO THE STUDY OF UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Аннотация. У статті розглядається текстоцентричний підхід як один із основних у мовній освіті. Акцентується увага на текстоцентричному підході, який дає змогу вирішити проблему формування мовної компетенції іноземних слухачів підготовчого відділення.

Ключевые слова: лінгводидактика, текстоцентричний підхід, лінгвістика тексту, комунікативна компетенція.

Abstract. 0

Keywords: 0

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>