Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 622.276
Шемрай Игорь Юрьевич,,,,,,
ОПТИМІЗАЦІЯ РОБОТИ ГЛИБИННИХ ШТАНГОВИХ НАСОСІВ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОВИХ СВЕРДЛОВИН
Shemrai I. Y.
OPTIMIZATION OF WORK OF DEEP WELT ROD PUMPS DURING THE EXPLOITATION OF OIL WELLS
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 622.276.6
Данилец Сергей Леонидович,Гутак Олександр Ігорович,,,,,
Інтенсифікація нафтогазовидобутку
Danylets Serhii
Intensifying flow of oil to the well by pulsed-wave effects on layer
 
Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 
УДК 622.279.5
Ільків Ростислав Ігорович,Драган Ірина Миколаївна,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ РОБОТИ НАФТОВОЇ СВЕРДЛОВИНИ НА ЗМІНУ РОЗПОДІЛУ ТИСКУ В ПЛАСТІ
Ilkiv R.I., Dragan I.M.
INVESTIGATION INFLUENCE TECHNOLOGICAL REGIME FUNCTIONING OIL WELL ON VARIATION DISTRIBUTION PRESSURE IN SEAM
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 622.279.5
Михайлів Роман Андрійович,Драган Ірина Миколаївна,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІЛЬТРАЦІЇ НАФТИ З НЕНЬЮТОНІВСЬКИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
Dragan I.M., Mykhailiv R.A.
Research of non-Newtonian oil filtration
 
Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 
УДК 622.276
Головатий Андрій Ігорович,Гутак Олександр Ігорович,,,,,
ДОСЛДЖЕННЯ ЗМІНИ ТИСКУ ТА КІЛЬКОСТІ ВІЛЬНОГО ГАЗУ ПО СТОВБУРУ ФОНТАННОЇ СВЕРДЛОВИНИ
Golovatyy A.I. , Hutak O.I.
STUDY OF THE PRESSURE AND FREE GAS QUANTITY DISTRIBUTION IN NATURAL FLOWING WELL
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 528.44:332.3
Радзий Владимир Феофилович,Вакулюк Лариса Адамовна,Дембицкая Татьяна Олександровна,,,,
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРИ ВЕДЕННІ КАДАСТРУ ЗЕМЕЛЬ ТА ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ
Radzii V.F.,Vakulyuk L.A.,Dembitska T.O.
The application technologic of three-dimensional modeling in the land cadastre and valuation of realty
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК УДК 622.276
Михайлишин Богдан Ігорович,Худін Микола Валентинович,,,,,
СКЛАДНОЩІ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ І ГАЗУ БОРИСЛАВСЬКОГО РОДОВИЩА
B.I. Mykhailyshyn, M.V. Khudin
DIFFICULTIES IN THE EXPLORACTION OF OIL AND GAS FIELD BORISLAV CITY
 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК УДК 622.276
Журавчак Володимир Юрійович,Худін Микола Валентинович,,,,,
ЦЕМЕНТНІ РОЗЧИНИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ У НАФТОГАЗОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
V. Y. Zhuravchak, M. V. Khudin
CEMENT MORTARS AND THEIR APPLICATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 0
Шкварчук Роман Володимирович,Драган Ірина Миколаївна,,,,,
Шляхи зниження вартості ремонтних робіт в нафтогазових свердловинах
Roman Shkvarchuk Volodymyrovych
0