Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 502.171:620.9
Грушина Ольга Григорьевна,,,,,,
ВИЗНАЧЕННЯ РОБОЧИХ ПАРАМЕТРІВ ГІДРОДИНАМІЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА ДИСКОВОГО ТИПУ
Grushyna O.G.
OPERATING PARAMETERS OF DISK TYPE HYDRODYNAMIC CONVERTER DEFINITION

Аннотация. В статті проаналізовано процеси, що виникають в гідравлічному перетворювачі енергії дискового типу в процесі його роботи. Проведено розрахунки потужності тертя обертового диску. Подано аналіз залежності діаметра робочого колеса гідродинамічного перетворюв

Ключевые слова: гідравлічний перетворювач енергії, робоча рідина, вихроутворення, енергозбереження

Abstract. In this paper the process occurring in the disk type hydraulic power converter in the process of its work are analyzed. The calculations of rotating disk friction power are conducted. Dependence of diameter of the impeller of hydrodynamic converter of the

Keywords: hydraulic power converter, hydraulic fluid, eddy formation, energy saving

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>