Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 004.4
Загорский Павел Михайлович,,,,,,
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОБУДОВИ АРХІТЕКТУРИ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ iOS ЗА РАХУНОК ВИДІЛЕННЯ БІЗНЕС ЛОГІКИ В ОКРЕМИЙ ПОТІК ВИКОНАННЯ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ПЛАВНОСТІ ІНТЕРФЕЙСУ
Zahorskyi Pavlo Mikhailovich
MOBILE APPLICATION ARCHITECTURE IMPROVEMENT THROUGHT SPLITTING BUISENESS LOGIC INTO SEPARATED THREADS WITHOUT ANY REDUCE IN UI PERFORMANCE

Аннотация. В данній статті запропоновано метод побудови архітектури мобільного додатку iOS. Основною проблемою у час стрімкого розвитку мобільних додадатків та зі збільшенням кількості активних користувачів є продуктивність та паралелльність виконання задач. Основн

Ключевые слова: архітектура, потік виконання, інтерфейс, iOS, об’єкт планування

Abstract. . In this article we describe the method of architecture constructing of mobile application iOS. The main problem during the rapid rise of mobile applications use and the increasing number of active users is paralellnist productivity and performance prob

Keywords: architecture, execution thread, iOS, schedulable object

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>