Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 338.486.1.02

Лісіцина І.І.

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харків, пр. Леніна 9а, 61166

UDC 338.486.1.02

Lisitsyna I.I.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN TOURISM AS AN INNOVATIVE WAY OF TRANSBORDER COOPERATION PROBLEMS SOLVING

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Lenin Avenue 9a, 61166

Анотація. В роботі розглядаються проблеми, що стримують розвиток транскордонного співробітництва та пропонується впровадження державно-приватного партнерства в галузі туризму як способу їхнього подолання. Автор узагальнює досвід реалізації закордонних проектів ДППТ та зазначає, як саме той чи інший результат їхнього впровадження може сприяти покращенню транскордонного розвитку.

Ключові слова: транскордонне співробітництво, проблеми, туризм, державно-приватне партнерство, проект, досвід, результат.

Abstract. This paper studies the problems restraining the development of transborder cooperation and suggests the use of public-private partnership in tourism as an instrument for their overcoming. The author generalizes the experience of foreign TPPP projects implementation as well as points out the possible ways of their results’ influencing on the improvement of transborder development.

Key words: transborder cooperation, problems, tourism, public-private partnership, project, experience, result.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>