УДК 911.3
Верес Екатерина Александровна,Онищенко Андрей,,,,,
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ІМІДЖУ ЗАКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
Veres K., Onishchenko A.
PROBLEMS OF FORMING TOURIST IMAGE OF TRANSCARPATHY REGION
 
УДК 338.48-44(1-21)(477)
Шулишова Анастасия Дмитриевна,Примак Татьяна Ефимова,,,,,
РОЗВИТОК ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Prymak T., Shulishova A.
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL TOURISM IN DNIPROPETROVSK REGION