Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 629.4.072

Нерубацький В.П.

ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМОЇ ОБЛАСТІ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОВОЗОМ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В РЕЖИМІ РЕКУПЕРАТИВНОГО ГАЛЬМУВАННЯ

Українська державна академія залізничного транспорту

В роботі розглядається питання визначення допустимої області керування електровозом постійного струму при рекуперативному гальмуванні. 

Ключові слова: рекуперативне гальмування, електровоз, область керування.

The question of determination of possible field of management of direct-current an electric locomotive is in-process examined at the regenerative braking.

Key words: regenerative braking, electric locomotive, field of management.

Оптимальне з енергетичної точки зору керування на транспорті є актуальною проблемою, оскільки витрати енергії у всіх галузях народного господарства щодня зростають, а джерела її видобутку обмежені. Витрати на електроенергію, яка затрачується на тягу поїздів, складають значну частку в загальних експлуатаційних витратах залізниць. Електричний транспорт є одним з основних споживачів електроенергії, тому зниження її питомої витрати, а також інших транспортних витрат при виконанні визначеного об’єму перевезень є найбільш важливим економічним завданням залізничної галузі.

У завданнях оптимізації одним з важливих кроків є визначення допустимої області керування, в межах якої повинне знаходитися шукане оптимальне керування. При веденні машиністом поїзда прийнято виділяти три можливі режими керування: тяга, вибіг і гальмування. Вони відрізняються, по-перше, напрямом і діапазоном зміни керованої сили, що впливає на потяг, і, по-друге, номенклатурою керуючих приладів електровоза, за допомогою яких машиніст здійснює таке керування. Відрізняються ці режими і за енергоспоживанням. В режимі тяги створювана електровозом енергія витрачається на рух поїзда і накопичення ним кінетичної енергії. При вибігу витрати енергії на рух поїзда з боку електровоза відсутні, а має місце лише споживання енергії на власні потреби. В режимі гальмування робота керованої сили, що діє на поїзд, буде негативна. Основна частина кінетичної енергії поїзда при цьому безповоротно втрачається (при пневматичному і реостатному гальмуванні) або з деякими втратами повертається в контактну мережу (при рекуперативному гальмуванні).

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.