Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК 625.033:656.025

Штомпель А.М.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ВАНТАЖООБІГ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ У 2008-2011 РОКАХ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА КОНСТРУКЦІЮ ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ

Українська державна академія залізничного транспорту

Анотація У статті наводяться результати досліджень щодо орієнтовної оцінки експлуатаційного вантажообігу на залізницях у 2008-2011 роках та його впливу на конструкцію залізничної колії.

Ключові слова: конструкція залізничної колії, силове навантаження, технічна швидкість руху, експлуатаційний вантажообіг.

This work is the article presents research results on the approximate evaluation of operating freight on the railways in 2008-2011 and its impact on the construction of the railway.

Keywords: construction of the railway, power load, technical speed, operating freight.

Постановка проблеми у загальному вигляді.

Дослідженням [1], яке базувалося на офіційних звітних даних [2], встановлена математична модель, що характеризує змінення загального експлуатаційного вантажообігу по мережі залізниць у період з 1997 року по 2007 рік (включно):

= 298,79 + 17,48t, (млрд. ткм брутто)           (1)

де t – поточний рік вказаного періоду.

Вірогідність застосування означеної функціональної залежності підтверджується коефіцієнтом детермінації r2=0,88 й коефіцієнтом кореляції r=0,94.

Починаючи з 2008 року, відкрите оприлюднення  інформації щодо основних показників роботи залізниць (за формою, яка подібна [2]), припинилося. Відсутність такої інформації ускладнює об’єктивно оцінити умови роботи конструкції залізничної колії (ЗК) залежно від зміни та низки інших чинників (середнього осьового навантаження рухомого складу; середньої маси (ваги брутто) поїзду; середньої технічної швидкості руху).


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.