Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК: 629.5.022.25

Ніколаєнко О.С., Бойко А.П., Бондаренко О.В., Бондаренко Г.О.

ВИБІР ПРОЕКТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ СУДЕН ЗМІННОЇ ОСАДКИ 

Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв

The analysis of main characteristics of research vessels is considered. A mathematical model and model of operation of small waterplane area twin hull ships with the variable draft is developed.

Keywords: research vessel, optimization, SWATH ship, variable draft ship, genetic algorithms

Проведено аналіз проектних характеристик науково-дослідних суден. Розроблено математичну модель та модель функціонування судна з малою площею ватерлінії змінної осадки.

Ключові слова: науково-дослідне судно, оптимізація, СМПВ, судно змінної осадки, генетичний алгоритм

Розробка проекту науково-дослідного судна (НДС) вимагає проведення всебічного дослідження з формування концепції самого судна та технічного завдання на його проектування. Значну увагу слід звернути на оцінку економічної ефективності та безпеку судна та персоналу.

Аналіз характеристик НДС показує, що є декілька варіантів їх архітектурно-конструктивних типів: однокорпусне, катамаран, судно з малою площею ватерлінії (СМПВ). У більшості випадків НДС – однокорпусні, проте зараз зросла зацікавленість до НДС з малою площею ватерлінії. До таких суден належать: "Kilo Moana" (2002, США), "Ferdinand R. Hassler" (2009, США), "Shiyan-1" (2009, Китай), "Planet" (2003, Німеччина) тощо. СМПВ більш стійкі при хитавиці, що дозволяє проводити дослідження навіть у штормову погоду. Високі морехідні якості забезпечуються малими водотоннажними об’ємами в районі ватерлінії, а також збільшеними, майже у два рази, власними періодами качки. Мала площа діючої ватерлінії призводить до незначних збурюючих сил і моментів у широкому діапазоні частот качки. Їх площа палуб, що припадає на одиницю водотоннажності, набагато більша ніж у однокорпусних суден. Проведені в США та інших країнах дослідження показали, що внутрішній об'єм всіх приміщень СМПВ приблизно відповідає тому ж об'єму традиційного судна в 1,4 рази більшої водотоннажності. Крім того, за однакової водотоннажності СМПВ мають в півтора-два рази більшу площу палуб, ніж однокорпусне судно з традиційною формою корпусу [1].

Для України з урахуванням потенційних можливостей основних замовників доцільним є побудова невеликого науково-дослідного судна з високими морехідними якостями. Виходячи з того, що СМПВ еквівалентне за качкою та морехідним якостям з однокорпусним НДС у 5...15 разів більшої водотоннажності, цей тип судна може розглядатися як найбільш перспективний. Для усунення головного недоліку СМПВ –  великої осадки доцільно застосувати концепцію судна змінної осадки [2]. На сьогоднішній день побудовано всього декілька таких суден. Тому задача вибору проектних характеристик СМПВ змінної осадки є досить актуальною.

Таким чином, метою даної роботи є постановка та вирішення задачі оптимального проектування НДС змінної осадки.

Аналіз публікацій за даною тематикою показує практично повну відсутність наукових статей. У тій невеликій кількості робіт [2–4] які стосуються суден змінної осадки, як правило, розглядаються основи концепції судна змінної осадки і не наводяться дані з вибору проектних характеристик.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 

 
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.