Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 656.212.5

Косолапов А.А.

Концептуальні моделі сортувальних станцій

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту         ім. акад. В. Лазаряна,

Дніпропетровськ, Лазаряна 2, 49010

UDC 656.212.5

Kosolapov A.A.

Conceptual models marshalling yards

Dnepropetrovsk National University of Railway Transport named. аcad. V. Lazaryan,
Dnipropetrovsk Lazaryana 2, 49010

 

В даному докладі розглядається ієрархия концептуальних моделей сортувальних станцій, які складають основу онтологічних баз знань в системах проектування станційних систем керування.

Ключові слова: концептуальні моделі, сортувальні станції, проектування систем керування.

In this report we describe a hierarchy of conceptual models marshalling yards, which are the basis of ontological bases of knowledge in systems engineering of  control systems.

Key words: conceptual models, marshalling yards, the design of control systems.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>