Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК: 616.71 – 001.5 – 089.84: 669.295

Ілик А.Б.*, Боднар Н.О.*, Янушевський С.В.*, Олексюк І.С.**, Шайко-Шайковський О.Г.*

ОЦІНКА БІОМЕХАНІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ НАКІСТКОВИХ ПЛАСТИН ДЛЯ ДИНАМІЧНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ ДОВГИХ КІСТОК

*Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Чернівці, 58012, вул. Коцюбинського, 2

**Буковинський державний медичний університет

Чернівці, 58000, Театральна пл.5

 

UDC: 616.71 - 001.5 - 089.84: 669,295


Іlik A.B. *, Bodnar N.O. *, Yanushevsky S.V. *, Oleksyuk І.S. **, Shayko-       Shaykovsky O.G. *

STABILITY EVALUATION biomechanical NAKISTKOVYH PLATES FOR DYNAMIC OSTEOSYNTHESIS LONG BONES
* Chernivtsi National University named after Yuriy handicrafts
Chernivtsi, 58012, st. 2 Kotsyubynsky
**
Bukovina State Medical University
Chernivtsi, 58000, Theatre pl.5

Розглянуто вплив геометричних параметрів (розміри поперечного перерізу, довжина окремих ділянок корпуса пластини) накісткових фіксаторів на їх деформативність.

Ключові слова: остеосинтез, біомеханічний аналіз, математичне моделювання.

  The influence of the geometrical parameters (size of the cross section, the length of individual sections of the hull plate) nakistkovyh clamps on their deformability.

Keywords: fixation, biomechanical analysis and mathematical modeling.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>