Рейтинг пользователей: / 37
ХудшийЛучший 
УДК 615,21
Шаповалов Валерий Владимирович,Шаповалова Виктория Алексеевна,Казяйчева Алина Александровна,,,,
СУДОВА ФАРМАЦІЯ: ВИВЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ ПИВНОЇ АДИКЦІЇ
Shapovalov V.V., Shapovalova V.A., Kazyaycheva A.A.
FORENSIC PHARMACY: STUDYING OF THE CRIMINAL CONSEQUENCES OF BEER ADDICTION