Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 631.526/.527:635.615:632.3/.7(477-292.485)
Бобось Ирина Макаровна,Кушниренко Дмитрий Андреевич,,,,,
СТІЙКІСТЬ СОРТІВ КАВУНА ПРОТИ ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Bobos I., Kushnirenko D.
RESISTANCE OF WATERMELON VARIETIES AGAINSTS DISEASES AND PESTS IN THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE

Аннотация. Встановлено, що ріст і розвиток кавуна залежить від його сортових особливостей. Обстеження на ураження хворобами виявило порівняно низьку стійкість всього сортименту кавуна проти фузаріозного в’янення. За вирощування кавуна безрозсадним способом у Лісосте

Ключевые слова: кавун, сорт, плід, середня маса, урожайність, стійкість

Abstract. It is established that the growth and development of watermelon depends on the varietal characteristics. Examination for disease lesions showed relatively low stability of the entire assortment of watermelon against Fusarium wilt. During the growing of wa

Keywords: watermelon, variety, fruit, average weight, yield, stability

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>