Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 0
Калашникова Дарья Александровна,,,,,,
АГРАРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
Kalashnikova Daria Alexandrovna
AGRICULTURAL POLICY UKRAINE
 
УДК 631.811.98:577.15:635.64
Гаврись Иванна Любомировна,,,,,,
АКТИВНІСТЬ ОКИСНО-ВІДНОВНИХ ФЕРМЕНТІВ У ЛИСТКАХ ПОМІДОРА ЗА ВИКОРИСТАННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН
Havris` I. L.
REDOX ENZYMES ACTIVITY IN TOMATO LEAVES ON USING OF PLANT GROWTH REGULATORS
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
Васильев Дмитрий Владимирович,,,,,,
АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ НА ГАРЯХ 2010 ГОДА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПОСЛЕПОЖАРНОГО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ В ЮРИНСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ
Vasiliev D.V.
ANALYSIS OF NATURAL AND ARTIFICIAL REGENERATION ON BURNED AREAS 2010 TO DETERMINE THE OPTIMAL CONDITIONS AFTER FIRE REFORESTATION YURINSKII FORESTRY
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 504:633.06
Кудрявицька Аліна Миколаївна,,,,,,
ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ‑ РАДІОАКТИВНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Кудрявицька А.М.
A STUDY OF ECOLOGICAL FACTOR IS RADIOCONTAMMANT OF PRODUCTS OF PLANT-GROWER
 
УДК 631,548
Козинская Ольга Владимировна,,,,,,
ВЛИЯНИЕ ВЕТРА НА КАЧЕСТВО ПОЛИВА ДМ «МИНИ КУБАНЬ»
Kozinskaya O.V.
THE EFFECT OF WIND ON THE QUALITY OF IRRIGATION DM «MINI KUBAN»
 
УДК 633.791
Бобер Анатолій Васильович,,,,,,
ГОСПОДАРСЬКО-ТЕХНОЛОГІЧНА ОЦІНКА АРОМАТИЧНИХ СОРТІВ ХМЕЛЮ РЕЄСТРОВАНИХ В УКРАЇНІ
Bober A.V.
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL EVALUATION OF AROMA VARIETIES OF HOP WHICH REGISTERED IN UKRAINE
 
УДК 911.53+912.43+630
Могила Аліна Віталіївна,Власенко Інна Сергіївна,,,,,
ЗАЛІСНЕННЯ І ЗАБУДОВА ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА ДАНИМИ КАРТ "ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ" (GOOGLE EARTH)
Mohyla A.V., Vlasenko I.S.
AFFORESTATION AND BUILDING UP OF ARABLE LANDS ACCORDING TO MAPS “GOOGLE EARTH”
 
УДК UDC 631.41
Макарова Таьяна Константиновна,,,,,,
Зміна фізико-хімічних властивостей солонцюватих чорноземів під впливом хімічної меліорації
MAKAROVA, T.K.
Changes of the physical and chemical properties of the salty black soil by INFLUENCE of chemical reclamation
 
УДК 632.7:634.723
Бондарева Леся Михайловна,Шаповалова Яна Юриевна,,,,,
Кліщі з родини Tetranychidae на смородині чорній у зоні Лісостепу України
Bondareva L.M., Shapovalova Y.Y.
MITES WITH Tetranychidae On BLACK CURRANT IN THE Ukraine’s Lisosteppe
 
УДК 631.5/8:633.11"324"
Бордюжа Надежда Петровна,,,,,,
ОПТИМІЗАЦІЯ БІОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ПІД ВПЛИВОМ УДОБРЕННЯ
Bordyuzha, Nadia, Petrivna
THE OPTIMIZATION OF BIOMETRIC INDEXES OF WINTER WHEAT UNDER FERTILIZATION
 
УДК 633.49:631.526.3
Завадская Оксана Владимировна,Колесник Евгений Николаевич,,,,,
ОЦІНКА ЯКОСТІ БУЛЬБ КАРТОПЛІ РІЗНИХ СОРТІВ, ВИРОЩЕНИХ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Zаvаdskа O.V., Kolisnyk E.M.
ESTIMАTION OF QUАLITY POTАTO TUBERS DIFFERENT VАRIETIES GROWN IN THE UKRAINE’S FOREST-STEPPE
 
УДК :633.15:664.75:006
Завгородний Владимир Николаевич,,,,,,
Пociвнi влacтивocтi зeрнa кукурудзи, вирoщeнoї зa рiзниx умoв у прoцeci тривалого збeрiгaння
Zavgorodniy V.M.
PROPERTIES sown corn grown under different conditions during the long term Storage
 
УДК 631.8:633.16 (292.485)
Ященко Людмила Анатольевна,,,,,,
ПОЗАКОРЕНЕВЕ ПІДЖИВЛЕННЯ ЯК ШЛЯХ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПИВОВАРНОГО ЯЧМЕНЮ
Yashchenko L.A.
FOLIAR FEEDING AS A WAY TO CONTROL THE PRODUCTIVITY OF MALTING BARLEY
 
УДК 633.14"324":631.563.9
Ящук Надежда Александровна,Слободенюк Любов Максимівна,,,,,
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ "ЧИСЛА ПАДАННЯ" ТА КИСЛОТНОСТІ БОРОШНА У ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНА ТА БОРОШНА ЖИТА ОЗИМОГО
Yashchuk N., Slobodyanyuk L.
COMPARISON OF DYNAMICS INDICATORS OF "FALLING NUMBER" AND ACIDITY OF FLOUR IN DURING STORAGE GRAIN AND FLOUR WINTER RYE
 
УДК 631.526/.527:635.615:632.3/.7(477-292.485)
Бобось Ирина Макаровна,Кушниренко Дмитрий Андреевич,,,,,
СТІЙКІСТЬ СОРТІВ КАВУНА ПРОТИ ХВОРОБ І ШКІДНИКІВ В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Bobos I., Kushnirenko D.
RESISTANCE OF WATERMELON VARIETIES AGAINSTS DISEASES AND PESTS IN THE FOREST-STEPPE OF UKRAINE