Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 634.8:632.782
Феделеш-Гладинець М.І., Канарський Е.Р.
 
ОТРИМАННЯ НАСТОЇВ ТА ВІДВАРІВ РОСЛИН БІОТЕХНОЛОГІЧНИМИ МЕТОДАМИ
Національний університет біоресурсів і природокористування України

UDC 634.8:632.782

Fedelesh-Gladynets M.I., Kanarsky E.R.

GETTING INFUSIONS AND DECOCTIONS PLANTS BY BIOTECHNOLOGICAL METHODS
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
 
Викладені аспекти застосування відварів рослин а також, мікробіологічних препаратів для захисту виноградних насаджень від найбільш поширених шкідників і хвороб. Встановлено, що відвар томатів не впливає негативно на хижаків і паразитів гронової листокрутки. Вивчено, що відвар рослин провокував збудників захворювань, особливо бактеріальних, що знаходяться в латентному стані. При застосуванні суміші дендробациліну 60, заляльковувались гусениці з яких не відроджувались метелики. Викладені результати загибелі гусениць трьох поколінь при використанні томатного бадилля від гронової листокрутки на промислових виноградних насадженнях Карпатського регіону.
The aspects of the use of decoctions of plants as well as microbes to protect vineyards from the most common pests and diseases. Found that tomato broth not adversely affect predators and parasites Lobesia botrana. Study that provoked broth plant pathogens, especially bacteria that are dormant. In applying the mixture dendrobatsylin 60. The results of the death of three generations of caterpillars using tomato foliage from Lobesia botrana on industrial plantations Carpathian region.
Ключові слова: виноградарство, Закарпаття, карпатський біосферний заповідник, настої та відвари рослин, гронова листокрутка, рослинна сировина, біологічно активні речовини, екологічна безпека, фітофаги, агроценози, трихограма дендролімі, дендробацилін 60
Метою роботи став пошук методів отримання настоїв та відварів рослин біотехнологічними методами та їх застосування з метою зниження чисельності гронової листокрутки на Закарпатті.