Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 631.95 (477.41)
Бережняк Є.М., Лєнська І.С.
 
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ РАЙОНІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Героїв Оборони 13, 03041
 
UDC631.95 (477.41)
Berezhniak Ie.M, Lenska I.S.
 
ENVIRONMENTAL SITUATION EVALUATION OF AGROLANDSCAPES IN DISTRICTS OF KYIV REGION
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Geroiv Oborony 13, 03041
У цій доповіді охарактеризовано екологічний стан агроландшафтів усіх районів Київської області. Встановлено, що 16 із 25 районів області відповідають незадовільному і критичному екологічному стану агроландшафтів, що пов’язано із їх надмірною розораністю.
Ключові слова: агроландшафти, рілля, ґрунти, екологостабілізуючі угіддя.
In the report has been characterized an environmental situation of agrolandscapes in districts of Kyiv region. It is shown, that 16 from 25 districts in Kyiv region evaluate as no satisfied and critical environmental situation agrolandscapes. The main reason of it isexcessive arable land. 
Key words: agrolandscapes, arable land, soils, environmental sustainability areas.