УДК 631.416.9
Галімова Валентина Михайлівна,Лапотко Магсим Генадійович,Галімов Сергій Костянтинович,,,,
КОНТРОЛЬ НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ БІОГУМУСОМ
Galimova, Lopotko, Galimov
Сontrol accumulation of heavy metals in the biohumus
 
УДК 543.253:546. 3
Галімова Валентина Михайлівна,Лапотко Магсим Генадійович,Галімов Сергій Костянтинович,,,,
ПЕРЕВАГИ ІНВЕРСІЙНО-ХРОНОПОТЕНЦІОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ ОБ’ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ НА ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ
Galimova, Lopotko, Galimov
ADVANTAGES THE PROCEDURE OF INVERSION CHRONOPOTENTIOMETRIC ANALYSIS FOR THE MONITORING OF HEAVY METALS IN ENVIRONMENTAL OBJECTS WERE PRESENTED
 
УДК 631.323.6
Галімова Валентина Михайлівна,Лапотко Магсим Генадійович,Галімов Сергій Костянтинович,,,,
СОРБЦІЇ КОБАЛЬТУ ДЕЯКИМИ ТИПАМИ ГРУНТІВ УКРАЇНИ
Galimova, Lopotko, Galimov
RESEARCH OF COBALT SORPTION WITH SOME TYPE OF SOILS OF UKRAINE