УДК 541.127:547.689
Жила Роман Сергеевич,Трошин Павел Анатолиевич,,,,,
ІНГІБУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ОКИСНЕННЯ БЕНЗИЛОВОГО СПИРТУ 61-БЕНЗЕН-1,2-МЕТАНО[60]ФУЛЕРЕН-61- γ-БУТАНПРОПАНОМ
Zhyla R.S., Troshin P.A.
Inhibition of oxidation benzyl alcohol 61-benzene-1,2-methane[60]fullerene-61-γ -butanpropan