Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК: 336.647/.648

Чорна О.Є.

Фінансування оборотного капіталу підприємств як фактор економічного зростання

Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України

 

Анотація: В роботі розглянуті теоретичні підходи щодо фінансування оборотного капіталу підприємств, як головного чинника економічного зростання суб’єкта господарювання.

Ключові слова: фінансування, оборотний капітал, економічне зростання.

Abstract: The paper considers theoretical approaches to financing working capital of enterprises as the main factor of economic growth entity.

Keywords: financing, working capital, economic growth.

 

УДК 334.012

Магомедова А.М.

ФАКТОРИ УСПІШНОЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

У роботі підкреслено важливість встановлення партнерських відносин між суб’єктами господарювання. Визначено основні чинники успішної співпраці майбутніх союзників.

Ключові слова: партнерські відносини; суб’єкти господарювання; форми партнерських відносин.

Аn importance of formation of partnerships among business entities is pointed out. Crucial factors of successful joint activity among future partners are defined.

Keywords: partnerships; business entities; forms of partnerships

 
Секции-октябрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития.'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.