УДК 0
Чуйко Светлана Анатольевна,,,,,,
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ЕКОНОМІКИ
Chuyko S.A.
APPLYING INFORMATION TECHNOLOGIES AT THE LESSONS OF ECONOMICS
 
УДК 338; 339
Шемеш Нелли Дэвидовна,,,,,,
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ УГРОЗ
Shemesh Nelli
INTERNATIONALIZATION OF WORLD ECONOMY AS FACTOR OF MACROECONOMIC RISKS
 
УДК 0
Самсонова Татьяна Николаевна,,,,,,
ПОГЛЯД НА ЕКОНОМІЧНУ ОСВІТУ І СУЧАСНЕ ЗАНЯТТЯ З ЕКОНОМІКИ
Samsonova T.M.
VIEW ON ECONOMIC EDUCATION AND MODERN LESSON OF ECONOMICS
 
Секции апрель 2015