Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 0
Самсонова Татьяна Николаевна,,,,,,
ПОГЛЯД НА ЕКОНОМІЧНУ ОСВІТУ І СУЧАСНЕ ЗАНЯТТЯ З ЕКОНОМІКИ
Samsonova T.M.
VIEW ON ECONOMIC EDUCATION AND MODERN LESSON OF ECONOMICS

Аннотация. В статті розглядається економічна освіта як одна з умов забезпечення потреб суспільства в компетентних фахівцях завдяки інтерактивним методам підготовки.

Ключевые слова: : освіта, економіка, активність в навчанні, інтерактивне навчання.

Abstract. The article observes an economic education as one of the conditions of meeting society’s demand in competent experts due to the interactive methods.

Keywords: education, economics, activity in education, interactive teaching

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции апрель 2015