УДК 0
Мазуров Сергей Анатольевич,,,,,,
CУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ В УКРАЇНІ
Маzurov S.A.
MODERN PROBLEMS СREATION OF HIGHLY JOBS IN UKRAINE
 
УДК 331.5.024.5
Пионтовский Илья Николаевич,,,,,,
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В РОСІЇ В ЦІЛЯХ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ОСІБ СТАРШОГО ВІКУ
Piontovskii I.N.
THE DEVELOPMENT OF THE PENSION SYSTEM IN RUSSIA IN ORDER TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF OLDER PERSONS