УДК
Кавецкий Вячеслав Валерьевич,,,,,,
ІНВЕСТИЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТЕЙКХОЛДЕРСЬКОЇ ТЕОРІЇ У КОНТЕКСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ
Kavetskiy V.V.
INDUSTRIAL ENTERPRISES INVESTMENT: SOME ASPECTS OF STEAKHOLDER THEORY IN THE CONTEXT OF INTELLECTUAL CAPITAL
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК
Никитина Татьяна Андреевна,Москаленко Дарина Максимовна,Кошшои Александр Степанович,,,,
ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ КАПСУЛЬНОГО ГОТЕЛЮ «MONOTEL SPACE»
Nikitina T.А., Moskalenko D. M., Koshshoi O. S.
ІННОВАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРИКЛАДІ КАПСУЛЬНОГО ГОТЕЛЮ «MONOTEL SPACE»
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК
Новикова Виктория Владиславовна,Бондарь Наталия Петровна,Шаран Лариса Александровна,,,,
ВПРОВАДЖЕННЯ EVENT-МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ГОТЕЛЬНО-РЕCТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Novikova.V.V., Bondar N.P., Sharan L.O.
EVENT MANAGEMENT IN THE ACTIVITY OF THE HOTEL AND RESTAURANT ENTERPRISE
 
УДК
Иващенко Анжелика Михайловна,,,,,,
МЕТОДИКИ ОЦІНКИ РИЗИКУ БАНКРУТСТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Ivashenko Angelika Mykhailivna
BANKRUPTCY RISK ASSESSMENT METHODS OF AGRICULTURAL ENTERPRISE
 
УДК
Коренівська Людмила Вікторівна,,,,,,
ПЕРСПЕКТИВИ НАРОЩУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ КОНОПЛЯРСТВА В УКРАЇНІ
Korenivska Ludmyla
PROSPECTS FOR INCREASING THE ECONOMIC POTENTIAL OF HEMP PRODUCTION IN UKRAINE
 
УДК
Мисюра Дарина Эдуардовна,,,,,,
ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ СУЧАСНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
Misyura Darina Eduardivna
ISSUES OF INFORMATION TECHNOLOGIES’ IMPLEMENTATION IN THE MANAGEMENT OF A MODERN ENTERPRISE
 
УДК
Толбатов Андрій Володимирович,В'юненко Олександр Борисович,Толбатов Сергій Володимирович,Виганяйло Світлана Миколаївна,Толбатов Володимир Аронович,,
СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
Tolbatov Andrii Volodymyrovych, Viunenko Alexander Borisovich, Tolbatov Sergii Volodymyrovych, Vyganyaylo Svitlana, Tolbatov Volodymyr Aronovych
STRATEGIC MANAGEMENT AS A FACTOR OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
 
УДК
Пономарёва Светлана Сергеевна,Мозговая Анна Александровна,Фурсова Виктория Анатольевна,,,,
ШЛЯХИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ
Fursova Viktoriya Anatoliivna, Mozghova Anna Alexandrovna, Ponomarova Svetlana Sergeevna
WAYS OF REFORMING THE ACCOUNTING SYSTEM IN BANKING INSTITUTIONS