Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК
Савчук Борис Петрович,Бойчук Ірина Анатоліївна,,,,,
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА
Savchuk B.P., Boychuk I. A.
COMPETENT APPROACH AS A METHODOLOGICAL BASIS OF READINESS FORMATION TO PROFESSIONAL SELF-EDUCATION AMONG FUTURE TEACHERS

Аннотация. У статті проаналізовано процес професійної підготовки майбутніх педагогів в аспекті компетентнісного підходу. Автором окреслено базові компетентності, на формування яких спрямований навчально-виховний процес студентів спеціальності «Педагогічна освіта» у

Ключевые слова: компетенції, компетентності, компетентнісний підхід, професійна діяльність, майбутні педагоги, навчально-виховний процес, вища школа.

Abstract. In the article deals with the process of professional preparation of future pedagogue in slit of competent approach. The author is described of basic competents, at formation that directing of educational and well-bred process for students of specialty «Р

Keywords: competences, competent approach, professional activity, future teachers, educational and well-bred process, higher school.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>