Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК
Багрій Марія Антонівна,,,,,,
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХYIII – 30-ТИХ РОКІВ ХХ СТ.
Bagriy M.A.
THE SUBSTANTIATION OF THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF TEACHING AND UPBRINGING OF CHILDREN IN THE WORKS OF WRITERS OF WESTERN UKRAINE AT THE END OF THE ХYIII - 30 YEARS OF THE XX CENTURY

Аннотация. Попри всі негаразди, період другої половини ХVІІІ – початок ХХ ст. характеризувався значною активізацією педагогічної та просвітницької діяльності демократично налаштованої інтелігенції. Передчуття відміни кріпосництва, реформа 1861 року, пошук нових лега

Ключевые слова: Західна Україна, виховання, навчання, дитяча книга, педагогічні ідеї.

Abstract. Despite all the hardships, the period of the second half of the XVIII − the beginning of the twentieth century. was characterized by a significant activation of the pedagogical and educational activities of a democratically-minded intelligentsia. The anti

Keywords: Western Ukraine, education, education, childrens book, pedagogical ideas.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>