Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Яцив Светлана Остаповна,,,,,,
ТИПОВІ ПОМИЛКИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ ТА РОБОТА НАД ЇХ УСУНЕННЯМ
Yatsiv S. О
        THE TYPICAL STUDENTS'  MISTAKES  DURING THE TRANSLATION OF SCIENTIFIC  TEXTS AND WORK  ON THEIR ELIMINATION    

Аннотация. Проблема дотримання культури наукової мови є особливо актуальною для сучасного студентства, адже в процесі навчання у закладі вищої освіти, відповідно до навчального плану, студенти виконують різного виду письмові роботи: курсові, дипломні роботи, есе, до

Ключевые слова: студенти, мовні помилки, переклад тексту, науковий текст.

Abstract. The   problem of adherence to the culture of the scientific language is particularly  relevant to modern students,because in the process of   studying at a higher education institution, in accordance with the curriculum,students perform different types of

Keywords: students,speech mistakes,translation of the text, scientific text.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>