Савойська С.В.

ІСТОРІОЛОГІЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК КРАТОЛОГІЧНОГО ЯВИЩА

Київський національний університет будівництва і архітектури

03680, м. Київ, Повітрофлотський пр., 31

 Savojska S.V.

ІSTОRІОLОGІJA OF A SPRING BASE OF LANGUAGEPOLITICS AS KRАTОLОGІTSHCNОGО OF THE PHENOMENON

Kyiv national university of building and architecture

03680, Kyiv, Air force boulevard, 31

 

 

УДК 35.08

Соскін М.О.

КОНЦЕПЦІЇ БЮРОКРАТІЇ В СУЧАСНІЙ ЄВРОПЕЙСЬКІЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ

Київський національний торговельно-економічний університет

Київ. вул.Кіото 19, 02156

UDC 35.08

Soskin.N.A.

CONCEPT OF BUREAUCRACY IN MODERN EUROPEAN SOCIAL AND POLITICAL THOUGHT

Kyiv National University of Trade and Economics

Kyiv, Kioto 19, 02156

 

 
Секции-июнь 2013