УДК 929:801.81 Шевченко
Грищенко Ірина Василівна,,,,,,
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ СИМВОЛІВ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Gryshchenko I.V.
THE INTERPRETATION OF FOLK SYMBOLS IN TARAS SHEVCHENKO’S CREATION