УДК 37.03 – 053.6
Поліщук Наталія Володимирівна,Мосієвич Олександр Степанович,Панченко Ігор Михайлович,,,,
До питання навчання і виховання мудрості у сучасної молоді
Polishchuk N.V., Mosievich A.S., Panchenko I.М.
To a question training and education of wisdom in modern youth
 
УДК 171
Петрова Альбина Васильевна,,,,,,
ЭВОЛЮЦИЯ, НРАВСТВЕННОСТЬ, ОБРАЗОВАНИЕ
Petrova Albina Vasilievna
Evolution, morality, education