Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК
Спирина Ирина Дмитриевна,Шорников Андрей Владимирович,Тимофеев Роман Николаевич,Фаузи Елизавета Сергеевна,,,
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН З УРАХУВАННЯМ «КЛІПОВОСТІ» МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ
Spirina I. D., Shornikov A.V., Tymofieiev R.M, Fawzy E.S.
FEATURES MEDICAL DISCIPLINES TEACHING BASED ON STUDENT’S «CLIP» THINKING

Аннотация. Основним завданням сучасної вищої медичної освіти є формування компетенцій, затверджених у стандарті освіти, згідно яких важливі не стільки знання, скільки здатність використовувати їх на практиці самостійно, особливо у ситуаціях, які вимагають швидкого п

Ключевые слова: студенти, навчання, кліпове мислення, методи освіти, психіатрія, наркологія

Abstract. The main task of modern higher medical education is the formation of competencies, approved in the standard of education. According to them, not so much knowledges are important as the ability to use them in practice on their own, especially in situations

Keywords: students, education, clip thinking, education’s methods, psychiatry, narcology

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>