Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Одинченко Лариса Константиновна,Дмитриева Ирина Владимировна,,,,,
ІНТЕГРОВАНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ У ПОЗАУРОЧНИЙ ЧАС
Odynchenko L.K., Dmytriieva I. V.
INTEGRATED ORIENTATION OF PROCESS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTERESTSOF ELEMENTARY SCHOOL PUPILS WITH INTELECTUAL DISABILITIES IN EXTRACURRICULAR TIME

Аннотация. Стаття присвячена проблемі інтегрованої спрямованості формування, розвитку і корекції пізнавальних інтересів учнів із інтелектуальними порушеннями. На основі аналізу наукових джерел і вивчення практичного досвіду вихователів спеціальних шкіл-інтернатів з’

Ключевые слова: пізнавальний інтерес, діти з інтелектуальними порушеннями, виховання, позакласна робота

Abstract. The article is devoted to the problem of integrated orientation of formation, development and correction of pupils’s with intellectual disabilities cognitive interests. The factors of influence on cognitive interests of personality, based on analysis of s

Keywords: cognitive interest, children with intellectual disabilities, education, extracurricular work.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>