Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

УДК 004.891:378.1

Дудар А.Ю.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИМІРУ, ОЦІНКИ, ДІАГНОСТИКИ ТА ПІДТРИМКИ ПЛАНУВАННЯ ЗМІН ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ НА ШЛЯХУ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ

Чорноморський державний університет імені Петра Могили,

Миколаїв, 68 Десантників 10, 54003

UDC 004.891:378.1

Dudar A.Y.

AUTOMATION PROCESS OF MEASUREMENT, ASSESSMENT, DIAGNOSIS AND SUPPORT PLANNING CHANGES OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF THE UNIVERSITY

Petro Mohyla Black Sea State University,

Mykolaiv, 68 Desantnikov 10, 54003

Наведено відомі інноваційні системи оцінки організаційної культури. Представлено структуру автоматизованої веб-системи підтримки планування змін організаційної культури університету, що автоматизує процес виміру, оцінки, діагностики та підтримки планування змін організаційної культури на шляху сталого розвитку університету.

Ключові слова: автоматизована веб-система, підтримка планування змін, діагностика, вимір, оцінка, автоматизація процесу підтримки планування змін, організаційна культура, рамкова конструкція конкуруючих цінностей, сталий розвиток університету.

Well-known innovative systems for assessment of organizational culture are showed. The structure of automated web-based system for support planning changes of organizational culture of the university, which automation process of measurement, assessment, diagnosis and support planning changes of organizational culture towards sustainable development of the university.

Key words: automated web-based system, support planning changes, diagnosis, measurement, assessment, automation process of support planning change, organizational culture.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013